Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο 1ο δίμηνο του 2020 καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών αγαθών και οριακή μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Καθότι η αρνητική διαταραχή της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid–19 δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά το πλήθος το χωρών με τις οποίες διατηρεί εμπορικούς δεσμούς, στους επόμενους μήνες, και ειδικά στα στοιχεία του 2ου και του 3ου τριμήνου, αναμένεται μεγάλη πτώση των εξαγωγών και των εισαγωγών.