Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 20,5% τον Σεπτέμβριο 2017 παρουσιάζοντας ετήσια / μηνιαία πτώση της τάξης των -2,7 / -0,2 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ). Σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2013 (27,9%) η συνολική μείωση του ποσοστού ανεργίας ανήλθε στις -7,4 ΠΜ.