Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε τη μακροοικονομική επίδοση της Ελλάδας σε όρους πραγματικού ΑΕΠ και των συνιστωσών του για το β’ τρίμηνο 2023 και το α’ εξάμηνο 2023. Επιπρόσθετα, λόγω των μεγάλων πλημμυρών που έπληξαν τη Θεσσαλία, κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην άμεση συνεισφορά της εν λόγω περιφέρειας στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία που παράγεται στην Ελλάδα, στη συνολική απασχόληση και στο συνολικό ζωικό κεφάλαιο.