Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας κατά 2,2% το 1ο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, προήλθε κυρίως από τη βιομηχανία και σε δεύτερο βαθμό από τον κλάδο του εμπορίου, μεταφοράς και αποθήκευσης, υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης. Οι κατασκευές σημείωσαν υψηλή άνοδο, ενώ κλάδοι όπως αυτοί των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, επισκευών ειδών νοικοκυριού και άλλες υπηρεσιών και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, υπερκάλυψαν τις ισχυρές απώλειες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του 1ου lockdown.