Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο κλάδος της μεταποίησης στην Ελλάδα, ναι μεν επλήγη από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ωστόσο οι απώλειες, κυρίως σε όρους παραγωγής, ήταν κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας. Αυτό το αποτέλεσμα αντανακλά την ασυμμετρία που χαρακτηρίζει την υγειονομική κρίση ως προς τον βαθμό ευαισθησίας των επί μέρους κλάδων σε αυτή. Στο πεδίο των εξωτερικών συναλλαγών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 33,2% YoY τον Φεβρουάριο 2021.