Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι μεγεθύνθηκε με ρυθμό της τάξης του 5,5% το 2022, ενώ για την επόμενη διετία αρχικά προβλέπεται επιβράδυνση στο 1,2% το 2023 και στη συνέχεια επιτάχυνση στο 2,2% το 2024. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, μετά την απότομη και υψηλή αύξησή του στο 9,3% το 2022, προβλέπεται μείωση για φέτος στο 4,5% και περαιτέρω επιβράδυνση του χρόνου στο 2,4%.