Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά στο 18,1% του εργατικού δυναμικού τον Μάρτιο 2019 μειωμένο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2019 και κατά -2,1 ΠΜ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παρά τη συνεχή πτώση των τελευταίων 5,5 ετών, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης (στη 2η θέση βρίσκεται η Ισπανία με 14,0% και στην 3η η Ιταλία με 10,2%)