Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 1ο τρίμηνο 2021 ο δείκτης παραγωγής μεταποίησης στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 3,2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 2,5% σε ετήσια (πηγή ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ελληνική οικονομία αναμένεται να μεγεθυνθεί με ρυθμό της τάξης του 4,1% το 2021 (4,3% στην Ευρωζώνη) και 6,0% το 2022 (4,4% στην Ευρωζώνη). Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ενδιάμεσες χειμερινές προβλέψεις, ο εκτιμώμενος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα το 2021 και το 2022 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω κατά 0,6 και 1,0 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.