Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε ελαφρά επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις της για τη βραχυχρόνια πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη δημοσίευση των χειμερινών προβλέψεων, ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης των ετών 2019 και 2020 εκτιμάται στο 2,2% και 2,4% αντίστοιχα.