Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα, στηριζόμενος στην επίδοση των εξαγωγών και της δημόσιας κατανάλωσης, επιταχύνθηκε το 2ο τρίμηνο 2019, με την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις παγίων ωστόσο να ακολουθούν πτωτική πορεία. H μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,9 ΥοΥ% / 0,8 QoQ% από 1,1 ΥοΥ% / 0,2 QoQ% το 1ο τρίμηνο 2019.