Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

O πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας παρέμεινε σταθερός στο 1,9% το 2019. Η εν λόγω επίδοση ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με την ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη κατά 0,4 και 0,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, ωστόσο αποδείχτηκε χαμηλότερη σε σύγκριση με τις πρόσφατες χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2,2% τον Φεβρουάριο 2020).