Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα ενισχύθηκε σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση για 5ο τρίμηνο στη σειρά το 1ο τρίμηνο 2018. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα σημάδι ότι η ελληνική οικονομία εξέρχεται της στασιμότητας των τελευταίων ετών. O μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 1,5% την περίοδο 4ο τρίμηνο 2016 – 1ο τρίμηνο 2018 από -0,3% την περίοδο 4ο τρίμηνο 2014 – 4ο τρίμηνο 2016. H προαναφερθείσα μακροοικονομική επίδοση είναι σχετικά ήπια δεδομένου 1ον της μεγάλης ύφεσης των προηγούμενων ετών και 2ον του υψηλότερου κατά μια ποσοστιαία μονάδα ρυθμού μεγέθυνσης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.