Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η μείωση του πληθυσμού ικανού προς εργασία (15-64 ετών) από τα 7,4 εκατ. το 2009 στα 6,7 εκατ. το 2022, πέραν άλλων σημαντικών παραγόντων όπως ο χαμηλός ρυθμός γεννητικότητας, συνδέεται και με τη μετανάστευση Ελλήνων και Ελληνίδων στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους. Τα τελευταία χρόνια το brain drain ναι μεν έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, ωστόσο παραμένει. Οι επενδύσεις αποτελούν το κλειδί για να μεταστραφεί σε brain gain.