Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων κινήθηκαν ανοδικά σε ετήσια βάση για 16ο μήνα στη σειρά τον Νοέμβριο 2017 ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή και τα εισοδήματα. Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα €2.586,9 εκατ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 15,5% ή €347,6 εκατ. από 9,4% ή €214,7 εκατ. τον Οκτώβριο 2017. Η προαναφερθείσα αύξηση των εξαγωγών τον Νοέμβριο 2017 προήλθε κατά 67% από την κατηγορία των πετρελαιοειδών και κατά 33% από την κατηγορία των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (εκτός Π&Π).