Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο 9-μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας επιταχύνθηκε στο 2,2 YoY% από 2,0 YoY% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.