Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η θετική πορεία της εγχώριας αγοράς εργασίας συνεχίστηκε στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2022. Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 11,8% του εργατικού δυναμικού τον Σεπτέμβριο 2022 από 12,1% τον Αύγουστο 2022 και 13,3% τον Σεπτέμβριο 2021. Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, ο μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 12,5% από 15,4% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.