Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών εμπορευμάτων παρουσίασε επιβράδυνση το 8-μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019. Συγκεκριμένα, μειώθηκε στο 1,9% ή €417,4 εκατ. από 17,8% ή €3.318,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Πάνω από το ½ της προαναφερθείσας μείωσης προήλθε από την κατηγορία των πετρελαιοειδών.