Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η διαταραχή της ανόδου των τιμών ενέργειας αποτυπώνεται ήδη στη χειροτέρευση του ισοζυγίου εμπορευμάτων, στην επιβράδυνση της παραγωγής στη μεταποίηση και στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τα εν λόγω αποτελέσματα αναμένεται να αντισταθμίσουν σε έναν βαθμό τη θετική επίδραση στον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2022, 1ον από τη στατιστική επίδραση βάσης του 2021, 2ον από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 3ον από την ισχυρή ανάκαμψη της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης.