Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

O δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα για το σύνολο του 4ου τριμήνου 2018 μειώθηκε στις 101,5 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 103,9 ΜΔ το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν υψηλότερος κατά 2,0 ΜΔ. Σε ότι αφορά τους επί μέρους δείκτες εμπιστοσύνης, τριμηνιαία πτώση καταγράφηκε στη βιομηχανία, στο λιανικό εμπόριο, στις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή ο οποίος ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε υψηλό 36 τριμήνων το 4ο τρίμηνο 2018.