Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2022 σημείωσε επιβράδυνση, έστω και οριακή, για πρώτη φορά από τον Μάιο 2021. Το εν λόγω αποτέλεσμα συνδέεται με την επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 11,3% τον Ιούλιο 2022 (8,9% στην Ευρωζώνη) από 11,6% τον Ιούνιο 2022. Στο πεδίο των εξωτερικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας, το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορευμάτων το 1ο εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €17,6 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές, σημειώνοντας ετήσια διεύρυνση €7,3 δισεκ. ή 71,6%.