Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί δείκτες υψηλής συχνότητας που δημοσιεύτηκαν τις 3 τελευταίες εβδομάδες εκπέμπουν σε γενικές γραμμές ένα θετικό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στη βραχυχρόνια περίοδο. Ωστόσο, η πρόκληση της επιστροφής σε υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς μεγέθυνσης παραμένει. Δηλαδή, ναι μεν τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τη στασιμότητα της περιόδου 2014-2016, εντούτοις δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις δυναμικής ανάκαμψης.