Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μετά τη βαθιά ύφεση το 2020 και την απότομη ανάκαμψη το 2021, η ελληνική οικονομία, στηριζόμενη κυρίως στη μεταπανδημική εγχώρια ζήτηση και σε δεύτερο βαθμό στις τουριστικές εισπράξεις, παρέμεινε σε ισχυρή ανοδική τροχιά το 2022 υπερβαίνοντας σε όρους πραγματικού ΑΕΠ τα προ πανδημίας επίπεδα κατά 4,5%. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από υψηλό έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, δηλαδή η δαπάνη των φορέων της οικονομίας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών υπερέβη κατά πολύ την εγχώρια παραγωγή (=εισόδημα), συγκεκριμένα κατά €19,6 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές (9,4% του ΑΕΠ).