Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ελληνική οικονομία αναμένεται να μεγεθυνθεί με ρυθμό 2,0% ετησίως την τριετία 2017-2020. Βάσει αυτών των εκτιμήσεων το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €198,9 δις (ή €197,1 δις σε τρέχουσες τιμές) το 2020 ενισχυμένο κατά €11,7 δις (ή €16,8 δις σε τρέχουσες τιμές) σε σύγκριση με το 2017 ωστόσο συρρικνωμένο κατά -€51,8 δις (ή -€35,6 δις σε τρέχουσες τιμές) σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του 2007.