Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τους εθνικούς λογαριασμούς του γ’ τριμήνου 2023, ο ρυθμός ανόδου της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σημείωσε επιβράδυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αναλυτικά, το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), δηλαδή η αξία σε σταθερές τιμές των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια οικονομία σε μια περίοδο, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά του β’ τριμήνου 2023 (-0,1% στην Ευρωζώνη), ενώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ήταν υψηλότερο κατά 2,1% (0,0% στην Ευρωζώνη).