Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έπειτα από 7 μήνες συνεχούς ανοδικής πορείας, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επιδεινώθηκε τον Σεπτέμβριο 2021. Διαμορφώθηκε στις 109,7 μονάδες από 113,0 μονάδες τον Αύγουστο 2021. Παρά την άνοδο των κρουσμάτων και τις φυσικές καταστροφές τον Αύγουστο 2021, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο μήνα έλαβε την 2η υψηλότερη τιμή από τον Οκτώβριο 2007. Ως εκ τούτου, η κάμψη του Σεπτεμβρίου 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια μορφή διόρθωσης.