Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ελληνική οικονομία παρέμεινε σε τροχιά επέκτασης για 7ο τρίμηνο στη σειρά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες της πανδημίας σε όρους τριμηνιαίου πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,0%. Παρά την ενεργειακή κρίση, o πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης ήταν ισχυρός και ανήλθε στο 2,3% QoQ / 7,0% YoY. Η εν λόγω επίδοση, στηριζόμενη κυρίως στην κατανάλωση αλλά και τις επενδύσεις παγίων, ήταν καλύτερη του αναμενομένου και μια από τις υψηλότερες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης.