Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η υψηλή βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η συνεχής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών επιδρούν θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση