Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις του προσχεδίου κρατικού προϋπολογισμού 2024 (ΠΚΠ 2024) για τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές της Ελλάδας. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 2,3% το 2023 και κατά 3,0% το 2024 (0,8% και 1,3% αντίστοιχα για την Ευρωζώνη σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ενώ εκτιμάται περαιτέρω αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας και του πληθωρισμού.