Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 1ο τρίμηνο 2022, παρά την άνοδο του πληθωρισμού, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα παρέμεινε ισχυρός στο 2,3% QoQ / 7,0% YoY με το εποχικά διορθωμένο πραγματικό ΑΕΠ να είναι υψηλότερο κατά 3,0% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Η αύξηση του πληθωρισμού (10,4% YoY από 6,6% ΥοΥ το 1ο τρίμηνο 2022) και συνεπακόλουθα η πιθανή μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 2ο τρίμηνο 2022, συνιστούν έναν πτωτικό κίνδυνο για την ιδιωτική κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, η πορεία των τουριστικών εσόδων δημιουργεί προσδοκίες για ισχυρή αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών το ίδιο τρίμηνο.