Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων το 2ο τρίμηνο 2022 (ετήσια αύξηση του ΕνΔΤΚ κατά 10,5% από 6,6% το 1ο τρίμηνο 2022) συνοδεύτηκε από επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος και πτώση του δείκτη PMI μεταποίησης.