Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με προκαταρτικές εκτιμήσεις της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο 2022 αυξήθηκε στο 8,0% από 6,3% τον Φεβρουάριο 2022. Οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία από την απότομη άνοδο του επιπέδου των τιμών αποτυπώνονται σε έναν βαθμό στους δείκτες οικονομικής συγκυρίας του Μαρτίου 2022 (π.χ. καταναλωτική εμπιστοσύνη). Παρά ταύτα, η εικόνα για το σύνολο του 1ου τριμήνου 2022 είναι μικτή.