Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 17,3% το 2019 (μέσος όρος 12 μηνών) από 19,3% το 2018. Τα τελευταία 6 χρόνια το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε συνολικά κατά 10,2 ποσοστιαίες μονάδες, ωστόσο παραμένει πολύ υψηλότερο τόσο σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα όσο και σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα στην ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη.