Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βάσει των δεικτών υψηλής συχνότητας, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας φαίνεται πως συνεχίστηκε, έστω και με επιβραδυνόμενο ρυθμό, το 3ο τρίμηνο 2021. Η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν πτωτικούς κινδύνους για την παραγωγή, ειδικά στη βιομηχανία, και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο 2021. Σε αυτό προστίθεται η τρέχουσα αναζωπύρωση της πανδημίας, η ένταση της οποίας φαίνεται πως δεν ήταν αναμενόμενη.