Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι λειτουργικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα βελτιώθηκαν για 22o συνεχή μήνα τον Μάρτιο 2019. Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κινήθηκε καθοδικά τον Ιανουάριο 2019 (-2,4 ΥοΥ%, -1,8 ΜοΜ%). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019, το πρωτογενές αποτέλεσμα και το ισοζύγιο ΚΠ σημείωσαν υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο κατά €1.018 και €911 εκατ. αντίστοιχα.