Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά -14,0% QoQ / -15,2% YoY την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020 από -0,7% QoQ / -0,5% YoY το 1ο τρίμηνο 2020. Το αντίστοιχο μέγεθος για την ΕΕ-27  και την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο -11,7% QoQ / -14,1% YoY και -12,1% QoQ / -15,0% YoY αντίστοιχα.