Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Tο έλλειμμα του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 7,4% του ΑΕΠ το 2021 από 10,2% το 2020. Το πρωτογενές ισοζύγιο ανήλθε σε έλλειμμα 5,0% του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2020. Τέλος, το δημόσιο χρέος, παρά το σχετικά υψηλό έλλειμμα στο πρωτογενές ισοζύγιο, μειώθηκε κατά 13,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ήτοι από το 206,3% το 2020 στο 193,3% το 2021. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι αναγκαία για την καλλιέργεια θετικών προσδοκιών για τη μεσομακροπρόθεσμη πορεία της ελληνικής οικονομίας