Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τον δείκτη PMI μεταποίησης της S&P Global και τον δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ, τον Ιούλιο 2022 οι λειτουργικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο 2021 και το οικονομικό κλίμα υποχώρησε σε χαμηλό 15 μηνών. Η κάμψη των δεικτών υψηλής συχνότητας ηχούν ένα πρώτο καμπανάκι για την πορεία της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα τρίμηνα. Παρά ταύτα, η καλή πορεία των τουριστικών εισπράξεων και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης αναμένεται να αντισταθμίσουν σε έναν βαθμό τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση.