Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο 9-μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση 14,0% από 8,4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση του ρυθμού μεταβολής της δαπάνης ανά ταξίδι (από -1,4% στο 10,0%) αντιστάθμισε την επιβράδυνση του ρυθμού μεταβολής της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης (από 10,3% στο 3,8%).