Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H ακαθάριστη αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα και τη δαπάνη για καταναλωτικά αγαθά, παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος και το 1ο εξάμηνο 2018 (2018Η1). Tο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το 1ο εξάμηνο 2018 ανήλθε στα €57,7 δις (σε τρέχουσες τιμές) και το αντίστοιχο μέγεθος της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν €61,7 δις. Ως εκ τούτου το προαναφερθέν κενό, ήτοι €4,0 δις, καλύφτηκε μέσω αρνητικής αποταμίευσης.