Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €94,9 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές, ενισχυμένο κατά €3,5 δισεκ. ή 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο το 2019. Η στήριξη των ιδιοκτητών προσωπικών επιχειρήσεων μέσω επιδοτήσεων, η αύξηση των κοινωνικών παροχών (εκτός των κοινωνικών παροχών σε είδος) και η μείωση των τρεχουσών φόρων και των κοινωνικών εισφορών, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την προαναφερθείσα αύξηση.