Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε την πορεία των δημοσιευθέντων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας και συγκυρίας για το γ’ τρίμηνο 2023. Η ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος, του δείκτη PMI μεταποίησης και των τουριστικών εισπράξεων, εκπέμπουν θετικά μηνύματα για την επίδοση της οικονομίας το γ’ τρίμηνο 2023. Ωστόσο, υπάρχουν και παράγοντες επιβράδυνσης που αποτυπώνονται στην πορεία της απασχόλησης, της παραγωγής στη βιομηχανία-μεταποίηση και των πωλήσεων λιανικού-χονδρικού εμπορίου.