Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων της (ΕΛΣΤΑΤ), το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €37,7 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 10,2% (€3,5 δισεκ.) από 2,1% (€0,7 δισεκ.) το 2ο τρίμηνο 2022 (μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Σε σταθερές τιμές, δηλαδή σε όρους αγοραστικής δύναμης αγαθών και υπηρεσιών, ο πληθωρισμός (11,5% σε όρους ΕνΔΤΚ) ροκάνισε πλήρως την ονομαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ως εκ τούτου, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,4%, ρυθμός ωστόσο κατά πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο του προηγούμενου τριμήνου (8,3%).