Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα επιταχύνθηκε το 2018. Tο υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) ανήλθε στα €134,5 δις τον Δεκέμβριο 2018 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 6,4% ή €8,1 δις. Το αντίστοιχο μέγεθος τον Δεκέμβριο 2017 ήταν στα €126,3 δις ενισχυμένο κατά 4,1% ή €5,0 δις σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016.