Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανάκαμψη ιδιωτικής κατανάλωσης, επενδύσεων και εξαγωγών προβλέπει ο προϋπολογισμός 2017

• Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης το 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο +2,7% από -0,3% (εκτίμηση) το 2016.
• Τα εν λόγω μεγέθη είναι παρόμοια με τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και οριακά δυσμενέστερα σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ήτοι +0,1% και +2,8% για το 2016 και το 2017 αντίστοιχα.
• Η προβλεπόμενη ανάκαμψη για το 2017 στηρίζεται στην προοπτική ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,8%), του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου (+9,1%) και των εξαγωγών (+5,3%). Αρνητική συνεισφορά αναμένεται να έχουν η δημόσια κατανάλωση (-0,3%) και οι εισαγωγές (+3,2%).