Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σημαντική πτώση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών το 12μηνο Σεπτέμβριος 2015 - Αύγουστος 2016 - Αγκάθι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι

• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η ζήτηση για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) που προέρχεται από κατοίκους χωρών της αλλοδαπής, παρουσίασαν ετήσια πτώση σε τρέχουσες τιμές -14,23% το 12μηνο Σεπτέμβριος 2015 – Αύγουστος 2016.
• Διαμορφώθηκαν στα €48,24 δις από €56,18 δις το αντίστοιχο διάστημα πριν από 1 χρόνο.
• Η εν λόγω συρρίκνωση προήλθε κατά 24,90% από τον τομέα των αγαθών και κατά 75,10% από τον τομέα των υπηρεσιών.
• Η συνεισφορά των επί μέρους κατηγοριών είχε ως εξής: καύσιμα -2,75 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ), πλοία -0,41 ΠΜ, αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία -0,36 ΠΜ, ταξιδιωτικές υπηρεσίες -1,56 ΠΜ, μεταφορές -8,25 ΠΜ και λοιπές υπηρεσίες -0,80 ΠΜ.