Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για την Ελλάδα: Αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος και την αποτροπή προβλημάτων στη χρηματοδότηση της χώρας μετά το 2018

Με αφορμή σειρά πρόσφατων δηλώσεων από υψηλά ιστάμενους Ευρωπαίους αξιωματούχους σχετικά με το ενδεχόμενο αγορών από το Ευρωσύστημα διαπραγματεύσιμου χρέους το οποίο έχει εκδοθεί από/ή φέρει την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ, η παρούσα μελέτη εστιάζει στις βασικές προϋποθέσεις και το πιθανό χρονοδιάγραμμα μίας τέτοιου είδους εξέλιξης. Επιπρόσθετα, επανεξετάζει το ζήτημα της μεσο-μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της δημοσιονομικής θέσης της χώρας, εξηγώντας γιατί η παροχή νέας σημαντικής ελάφρυνσης χρέους από τους πιστωτές του επίσημου τομέα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος και την εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου που θα επιτρέψει την έξοδο της εγχώριας οικονομίας από το υφεσιακό περιβάλλον.