Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

O εξωτερικός τομέας αναμένεται να έχει αρνητική συνεισφορά στο ονομαστικό ΑΕΠ του 3ου τριμήνου 2016

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) παρουσίασε ετήσια μείωση κατά -€378,51 εκατ. τον Αύγουστο 2016.
• Αυτή η μεταβολή προήλθε από τη μείωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων κατά -€245,32 εκατ., -€120,63 εκατ. και -€22,33 εκατ. αντίστοιχα.
• Τo ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, μια προσέγγιση των καθαρών εξαγωγών όπως αυτές αποτυπώνονται στους εθνικούς λογαριασμούς, για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2016 παρουσίασε ετήσια μείωση -€1,02 δις κυρίως λόγω της πορείας των ισοζυγίων αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία (-€1,04 δις) και ταξιδιωτικών υπηρεσιών (-€0,51 δις).