Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας, εστιάζοντας στην πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, στις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ καθώς και στις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από ενδεχόμενη συμμετοχή διαπραγματεύσιμου ελληνικού δημοσίου χρέους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.