Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το παρόν σημείωμα εξετάζει το πιθανό χρονοδιάγραμμα συμμετοχής της Ελλάδας στο υφιστάμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, τον όγκο εξαγορών ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων και χρεογράφων με κρατική εγγύηση και τον αντίκτυπο που θα είχε στις αγορές.