Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ - Πιθανό χρονοδιάγραμμα , όγκος εξαγορών & αντίκτυπος στις αγορές | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ - Πιθανό χρονοδιάγραμμα , όγκος εξαγορών & αντίκτυπος στις αγορές

Το παρόν σημείωμα εξετάζει το πιθανό χρονοδιάγραμμα συμμετοχής της Ελλάδας στο υφιστάμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, τον όγκο εξαγορών ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων και χρεογράφων με κρατική εγγύηση και τον αντίκτυπο που θα είχε στις αγορές.