Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανάγκη για αποφυγή της «παγίδας στασιμότητας» - Κρίσιμο το 2ο εξάμηνο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

• Μια σειρά οικονομικών μεταβλητών υποδεικνύουν ότι το 2ο τρίμηνο 2016 αναμένεται να αποτελέσει το 4ο συνεχές με αρνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
• Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης το 2ο εξάμηνο 2016 κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να αποφύγει την «παγίδα στασιμότητας».
• Αυτό θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων παραγόντων: 1ον από τις προσδοκίες που θα σχηματίσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για την πορεία της οικονομίας, 2ον από την περαιτέρω βελτίωση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, 3ον από την πορεία των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τη 2η αξιολόγηση του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και 4ον από τις διεθνείς εξελίξεις.